[CS国外视频] KODE5 2009纪念视频

  看到片头的作者大家一定不会陌生,前段时间的ESWC大师赛的视频也是出自skullnm之手。不过这次KODE5的纪念视频更具观赏性,除了在影响力以外,作者在选择音乐的时候也别出心裁,动感轻松的音乐带出了原汁原味的FRAG。Gux在与SK的比赛中多次扮演终结者的角色,所以视频也收录了很多GUX的视角。 

  视频大小:141M
  视频长度:00:04:06

  >>KODE5 2009纪念视频在线观看

  以下为视频精彩截图(点击可放大),视频下载链接见文末:

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5

KODE5