Dota imba专区
【Dota Imba 3.86】Dota Imba 3.86下载_3.86改动
IMBA组队匹配上线
IMBA客户端更新日志
DOTA-IMBA 独立客户端震撼发布
【Dota Imba 3.83e】Dota Imba 3.83e下载_3.83e改动
【Dota Imba 3.83c】Dota Imba 3.83c下载_3.83c改动
关于Dota imba

dotaimba 

DotA Imba地图是DotA娱乐地图的一种,其中英雄的技能都非常的Imba,故此被叫做DotA Imba版本,相比于传统的DotA地图,它拥有更多的娱乐性。本图作者:米米亚
Dota imba命令 更多>>

三选一:-sdssstscakfefrfnbb
此模式下每个人会从随机的三个英雄——力量\敏捷\智力中选择一个,技能为所选英雄原有技能,另随机获得一个额外技能。此模式则是著名的三选一模式,很考验对英雄的了解程度。

网友评论