CS:GO武器购买价格大全

  步枪

步枪
Galil AR - $2000

步枪
FAMAS - $2250

步枪
AK47 - $2700

步枪
M4A4 - $3100

步枪
M4A1-S - $2900

步枪
SSG 08 - $2000

步枪
SG 553 - $3000

步枪
AUG - $3300

步枪
AWP - $4750

步枪
G3SG1 - $5000

步枪
SCAR-20 - $5000

提示:键盘也能翻页,试试“← →”键
本文导航
第1页:手枪价格
第2页:冲锋枪价格
第3页:重型武器价格
第4页:步枪价格
第5页:装备价格
第6页:手榴弹价格